Thursday, April 15, 2010

ต้นขี้เหล็ก

ต้นขี้เหล็กเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงปานกลาง ส่วนของใบและดอกใช้เป็นอาหารในหลายประเทศเช่น ไทย พม่า อินเดีย และมาเลเซีย เป็นต้น ดอกใช้รักษาโรคเส้นประสาท นอนไม่หลับทำให้หลับสบาย ขับพยาธิราก รักษาโรคไข้ รักษาโรคเหน็บชา แก้ฟกช้ำ ลำต้นและกิ่งเป็นยาระบาย รักษาโรคผิดหนัง ขับปัสสาวะ ใบรักษาโรคบิด รักษาโรคเบาหวาน แก้ร้อนใน โรคเหน็บชา เป็นต้น

No comments:

Post a Comment