Friday, April 9, 2010

หมามุ้ย


    หมามุ้ยหรือตำแยเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งมีขนคันจากฝักเมื่อถูกผิวหนังจะทำให้คันขนเมื่อถูกสัมผัส จะก่อให้เกิดการระคายเคืองมาก การรักษารีบกำจัดขนพิษออกจากบริเวณที่สัมผัสโดยใช้เทียนไขลนไฟให้อ่อนตัว หมามุ้ยมีอยู่ 2 สายพันธ์ คือ หมามุ้ยใหญ่ หมามุ้ยลาย เป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นพืชที่รักษาดิน

No comments:

Post a Comment